Terapia taktylna

Dobroczynny wpływ dotyku na organizm człowieka, w tym układ nerwowy, znany jest ludziom od wieków. To właśnie dotyk jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka. Terapia Taktylna jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Celem terapii jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Techniki wykorzystywane w masażu mają pozytywny wpływ i regulują:

  • integrację odruchów,
  • zakres napięcia mięśniowego,
  • integrację sensomotoryczną,
  • świadomość kinestetyczną.

Terapię NeuroTaktylną można z powodzeniem stosować w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Ten rodzaj terapii jest również doskonałym uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej.