Trening Umiejętności Społecznych

Jest to forma zajęć przeznaczona dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych, związanych z diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD czy nieśmiałością. Istotą zajęć jest korygowanie zachowań społecznie niepożądanych i nabywanie nowych umiejętności. Odbywa się to dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną oraz terapeutyczną.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • uczenie się rozpoznawania i wyrażania emocji i potrzeb,
  • poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
  • praca nad przestrzeganiem zasad,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.