Zajęcia grupowe

Co robimy na zajęciach grupowych? Wspólnie się bawimy, tańczymy, tworzymy, gotujemy, przytulamy do czworonogów, zdobywamy nowe doświadczenia, a przede wszystkim uczymy się funkcjonowania w grupie.

Zajęcia grupowe to okazja do rozwijania kompetencji społecznych oraz rozwijania potencjału każdego dziecka – dzieci na siebie niezwykle oddziałują, wzajemnie motywując do podejmowania wysiłku i osiągania sukcesów 🙂 Terapia grupowa jest korzystnym uzupełnieniem terapii indywidualnej – dziecko może „przetestować” w małej grupie, w bezpiecznym otoczeniu to, czego nauczyło się w czasie pracy indywidualnej, a następnie wykorzystać te umiejętności w przedszkolu czy w domu.

Zajęcia grupowe adresowane są przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w grupie – ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe, trudności adaptacyjne, nieśmiałość czy doświadczanie nadmiernego lęku w sytuacjach społecznych.