O nas

Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”

Fundacja

Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” to młoda organizacja, która powstała w Sieradzu, by nieść pomoc dzieciom i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i innymi nieprawidłowościami w rozwoju. Celem naszej działalności jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnostyki oraz specjalistycznego wsparcia terapeutycznego w zakresie trudności, będących wyzwaniem dla konkretnego dziecka i jego bliskich. Nasz zespół stanowią wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci, osoby pełne optymizmu, pasji i energii do działania.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” prowadzi diagnostykę oraz opiniuje w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi),
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegania),
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • dojrzałość szkolna,
 • problemy logopedyczne,
 • problemy emocjonalne u dzieci i młodzieży oraz trudności wychowawcze,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Podopiecznym Poradni oferujemy w zależności od indywidualnych potrzeb terapię:

 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • surdopedagogiczną,
 • logopedyczną/neurologopedyczną,
 • behawioralną,
 • integracji sensorycznej,
 • ręki (mała motoryka),
 • taktylną,
 • psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • Biofeedback EEG,
 • Masaż Shantala.
 • Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wspieramy również rodziców i opiekunów naszych podopiecznych i pomagamy im w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Przedszkole

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

We wrześniu rozpoczęliśmy nabór do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SEMAFOR”, działającego przy Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”. Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w szczególności z dziećmi z autyzmem wymaga zindywidualizowanego podejścia oraz kompleksowego oddziaływania na poszczególne sfery rozwoju dziecka. Takie możliwości daje niewielka grupa naszego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Semafor”.

Dzieci, pod okiem wykwalifikowanej kadry, z udziałem specjalistów prowadzących zajęcia indywidualne i grupowe, rozwijają swoje kompetencje, tak żeby w przyszłości dołączyć do większej grupy rówieśników.

Grupa przedszkolna liczy 5 dzieci. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponadto kształtują kompetencje społeczne i komunikacyjne podczas zabaw grupowych i zajęć indywidualnych.

Każdy podopieczny objęty jest dodatkowo specjalistycznym wsparciem: psychologa, pedagoga, logopedy oraz terapeuty integracji sensorycznej.

W Punkcie Przedszkolnym odbywają się również zajęcia muzyczne, arteterapia oraz dogoterapia.

Pobyt w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym obejmuje 5 godzin + zajęcia dodatkowe wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka.

POBYT DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE RZEDSZKOLNYM „SEMAFOR” JEST BEZPŁATNY.