Agnieszka Solarek

Agnieszka Solarek

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością Psychologia zdrowia i kliniczna oraz Pedagogikę Rewalidacyjną i studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki. Aktualnie zdobywam praktyczne umiejętności w ramach 4-letniego kursu, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Jestem psychologiem oraz koordynatorem terapeutów w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym oraz psychologiem w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, działających w ramach Fundacji Semafor.

Zawodowe doświadczenie w pracy pomocowej zdobywam od 2007 roku, wspierając osoby z różnych grup wiekowych, zaznających trudności w codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności, problemów emocjonalnych, kryzysów życiowych. Pracowałam m. in.  w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Obecnie koncentruję swoje oddziaływania zawodowe na wsparciu psychologicznym, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

Wybrane szkolenia, warsztaty które ukończyłam:

  • „Metoda The Early Start Denver Model (ESDM) I stopnia – program interwencji dla niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” (2021);
  • „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem” (2021);
  • „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” (2020);
  • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku przedszkolnym” (2020);
  • „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku szkolnym” (2020);
  • „Techniki uważności dla dzieci i młodzieży” (2020);
  • „MBSR. 8-tygodniowy Program Redukcji Stresu za Pomocą Mindfulness” (2020);
  • „Ćwiczenia uwalniające od napięć, stresu i traumy (TRE) – warsztat” (2019);
  • „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” (2018);
  • Szereg kursów i szkoleń z zakresu poradnictwa zawodowego.

Największą motywacją w pracy z człowiekiem (małym lub dużym 😊) jest dla mnie możliwość wpływania na jakość jego życia, przywracania równowagi, bez względu na trudności, z jakimi przyszło mu się mierzyć. Cenię życzliwą relację terapeutyczną, zindywidualizowane podejście, poczucie humoru i uważną obecność w „tu i teraz”.