Aleksandra Kiełbasa

Aleksandra Kiełbasa

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku filologia polska ukończonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii oraz neurologopedii. Dalszą wiedzę o rozwoju i psychologii małego dziecka poszerzałam podczas studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Praktykę zawodową nabywałam uczestnicząc w warsztatach, wolontariatach czy stażach m.in.  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach, stowarzyszeniach i przedszkolach.

Doskonaliłam swój warsztat biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach :

 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka;
 • Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania;
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem;
 • Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole;
 • Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem;
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem;
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R;
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju- elementy diagnozy i terapii dziecka  0- 36 m.ż.;
 • Neurofizjologia, współtowarzyszące zaburzenia oraz wspomaganie rozwoju dziecka i     adolescenta z ADHD;
 • Budowanie autorytetu nauczyciela.

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych, energicznych dzieci.  Jazda konna, pływanie, wycieczki rowerowe i podróże to nasze wspólne pasje, które pozwalają nam się rozwijać, poznawać świat i ciekawie spędzać ze sobą wolne chwile.