Izabela Rogowska

Izabela Rogowska

 • Schedule
 • Poniedziałek 8:00-16:00
 • Wtorek 8:00-16:00
 • Środa 8:00-16:00
 • Czwartek 8:00-16:00
 • Piątek 8:00-16:00

Jestem neurologopedą, magistrem Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją oligofrenopedagogika. Ukończyłam podyplomowe studia informatyczne, logopedyczne oraz neurologopedyczne. Zdobywałam PRAKTYKĘ NEUROLOGOPEDYCZNĄ W SZPITALU W SIERADZU NA ODDZIALE NEUROLOGICZNYM I REHABILITACYJNYM. Pracuję z dziećmi
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zaburzeniami, dysfunkcjami od 18 lat.
Swoje doświadczenie zdobywałam z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną prowadząc zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością, oraz zajęcia informatyczne i korekcji wad wymowy z dziećmi z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia komputerowe w świetlicy środowiskowej. Jestem trenerem EEG BIOFEEDBACK. W latach 2007-2009 prowadziłam Prywatną Praktykę Logopedyczną oraz Terapeutyczną w Centrum Terapii EEG Biofeedback w Sieradzu. Pracowałam jako logopeda w Przedszkolach Sieradzkich nr 1, nr 4 oraz nr 6 w ramach programów unijnych. W roku 2014 pracowałam jako logopeda w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kłocku. Byłam Neurologopedą podczas turnusu rehabilitacyjnego w Centrum Rehabilitacji Columna Medica w Łasku, organizowanego przez Fundację „Mozaika” z Częstochowy. Współpracuję jako Neurologopeda z Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji Robert Kowalczuk & Zespół w Częstochowie. Ważniejsze seminaria, konferencje, warsztaty i kursy, które ukończyłam:

 • „EEG BIOFEEDBACK” I i II stopień,
 • „Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
 • „Zastosowanie metody Glena Domana w nauce czytania”,
 • „Wykorzystanie metody PAC – Gunzburga do oceny postępów rozwoju społecznego dzieci”,
 • „Terapia ręki”,
 • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”,
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka z zaburzonym rozwojem psycho-ruchowym”,
 • „Rozwój mowy: aspekt pragmatyczny i fonologiczny”,
 • „Możliwości rehabilitacji we wczesnym okresie rozwoju od 0 do 3 roku życia dziecka z wadami sprzężonymi”,
 • „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
 • „Elementy arteterapii”,
 • „Metoda dobrego startu”,
 • „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc małemu dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie w ośrodku wczesnej interwencji”.

Z ogromną przyjemnością wyjeżdżałam przez wiele lat z dziećmi na turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, wycieczki. Ogromnie tęsknię za tułaczką i wędrówkami górskimi. Obecnie moje życie wypełnione jest po brzegi dwójką ukochanych bliźniaków. Moje życie to moje dzieci.