Izabela Rogowska

Izabela Rogowska

Jestem Terapeutą Mowy, Neurologopedą Klinicznym, Neurologopedą Wczesnej Interwencji Logopedycznej, terapeutą metody Padovan, terapeutą metody EEG Biofeedback, elektrostymulacji oraz terapeutą metody Warnkego.  Zajmuję się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zarówno mającym problemy logopedyczne (związane z zaburzeniami słuchu, nieprawidłową realizacją głosek, opóźnionym rozwojem mowy, oligofazją, afazją, autyzmem, niepłynnością mówienia, wadami zgryzu, rozszczepami, dyzartrią, dyspraksją), jak również mającym specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksję, dyskalkulię, dysgrafię; mającym zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia neurologiczne, psychosomatyczne, psychiatryczne  (w nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD, depresji, lęku, rehabilitacji neurologicznej osób z uszkodzeniami mózgu).

Najważniejsze ukończone studia i szkolenia:

 • Logopedia, Neurologopedia, Oligofrenopedagogika;
 • Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 • Metoda EEG Biofeedback – Szkolenie I i II stopnia;
 • Metoda Warnkego – terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego; trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny;
 • Elektrostymulacja w logopedii;
 • Metoda Neurofunkcjonalej Reorganizacji Padowan – Pro Sinapse Brazylia Dr Sonia Padovan Catenne oraz Stanisława Kulen-Gey, certyfikowana terapeutka Metody Padovan Berlin:

Moduł I –  założenia Metody Padovan,  związek pomiędzy kompleksowymi procesami zdolności typowo ludzkich takich jak chodzenie-mówienie-myślenie w świetle najnowszych odkryć w dziedzinie neurologii.  Program do reorganizacji centralnego układu nerwowego.

Moduł II – funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.

Moduł praktyczny I (MP I) –  ćwiczenia ciała, ręki i oczu.

Moduł praktyczny II (MP II) – ćwiczenia jamy ustnej.

Moduł III – zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji.

 

Pracując jako logopeda najbardziej brakowało mi globalnego podejścia do pacjenta. Poszukiwania odpowiedniej metody zaprowadziły mnie do metody Padovan. Twórczynią metody jest Brazylijka – Beatriz Alves de Ednair Padovan – ortodonta i logopeda. Metoda neurofunkcjonalnej reorganizacji wg Beatrice Padovan zakłada, że w procesie terapii należy powtórzyć kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorców rozwoju ruchowego, motoryki małej, pracy gałek ocznych, oddechu, słuchu, połykania , funkcji pokarmowych (ssanie i żucie). Dają one podstawę do rozwoju funkcji mowy (nadawanie przez prawidłowe ruchy aparatu artykulacyjnego) i myślenia. Terapia Padovan integruje pracę całego systemu nerwowego przez co zwiększa jego wydajność. Dochodzi do współpracy i połączenia trzech podstawowych sfer – RUCHU, MYŚLENIA I MOWY. W procesie terapii następuje odzyskanie brakujących umiejętności. Ćwiczeniom towarzyszy stymulacja słuchu. Metoda przeznaczona jest dla pacjentów w każdym wieku. Podczas terapii realizowany jest program do reorganizacji centralnego układu nerwowego.

Inne szkolenia to m. in.:

 • „Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
 • „Zastosowanie metody Glena Domana w nauce czytania”,
 • „Wykorzystanie metody PAC – Gunzburga do oceny postępów rozwoju społecznego dzieci”,
 • „Terapia ręki”,
 • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”,
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka z zaburzonym rozwojem psycho-ruchowym”,
 • „Rozwój mowy: aspekt pragmatyczny i fonologiczny”,
 • „Możliwości rehabilitacji we wczesnym okresie rozwoju od 0 do 3 roku życia dziecka z wadami sprzężonymi”,
 • „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju”,
 • „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
 • „Elementy arteterapii”,
 • „Metoda dobrego startu”,
 • „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc małemu dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie w ośrodku wczesnej interwencji”.

 

Serdecznie zapraszam na konsultacje i terapię. 🙂

Tel: 782 389 728