Katarzyna Jaryszek

Katarzyna Jaryszek

Jestem pedagogiem o specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna, matematyka w szkole, oligofrenopedagogika oraz surdopedagogika. Ukończyłam szkolenia:

 • terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem,
 • diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil psychoedukacyjny PEP-R,
 • podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych,
 • diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa,
 • agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem,
 • uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole,
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich,
 • diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym,
 • wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju, elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.

Prowadzę zajęcia treningu umiejętności społecznych, dogoterapię, terapię surdopedagogiczną, terapię pedagogiczną. Pracuję z Naszymi fundacyjnymi psiakami. To moi kumple „z pracy”, świetnie uzupełniamy się podczas zajęć.

Pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach!