Marta Kaczmarek

Marta Kaczmarek

Jestem nauczycielem wspomagającym w grupie integracyjnej w przedszkolu. Pracuję z dziećmi z autyzmem. Prowadzę również zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.  W Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” prowadzę zajęcia logopedyczne i pedagogiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Moje uprawnienia zawodowe to:

 • magister Pedagogiki – Edukacja Wczesnoszkolna z Arteterapią
 • studia podyplomowe – Logopedia
 • studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Doskonalenie zawodowe (kursy i szkolenia):

 • Autyzm nie musi być wyrokiem,
 • Zabawy logopedyczne oraz stymulujące proces budowania słownika dziecka w wieku 3-11 lat,
 • Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne?,
 • Zabawy przygotowujące dzieci do pisania liter – Metoda Dobrego Startu,
 • Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania,
 • Zespół Aspergera – szkolenie Fundacja Pomoc Autyzm
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Instruktor Masażu Shantala,
 • Instruktor Masażu Shantala Body Touch,
 • Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – model AAC,
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.

W tym roku rozpoczynam również studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną. Pragnę bogacić swój warsztat logopedyczny, aby jeszcze lepiej i sprawniej móc pomagać dzieciom w doskonaleniu ich mowy oraz rozwoju komunikacji.

Prywatnie jestem mamą wspaniałej córeczki, która na co dzień daje mi dużo radości i motywuje do dalszego rozwoju. Uwielbiamy wspólnie spędzać aktynie czas oraz rozwijać nasze wspólne pasje.