Marta Wrąbel

Marta Wrąbel

Jestem obecnie nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz logopedą w grupie 3-6 latków w Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”. Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Kaliszu o  specjalności Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z arteterapią. Jestem również absolwentką Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwerystetu Wrocławskiego o kierunku Logopedia ogólna i  kliniczna. Odbyłam praktyki na turnusach i warsztatach, praktykę surdologopedyczną oraz praktyki w poradniach i przedszkolach we Wrocławiu, a  także w Fundacji AMI w Sieradzu. Podczas 2-letnich praktyk pracowałam z  osobami dorosłymi z afazją, z dziećmi i młodzieżą ze spectrum autyzmu. Rozpoczęłam również Studia Podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika i  wspieranie rozwoju oraz edukacja osób ze spectrum autyzmu.

Staram się podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc również w szkoleniach i  kursach:

  • „Diagnoza i podstawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”,
  • „Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – model AAC”.

Lubię dzieci. Lubię z nimi pracować. Lubię podejmować nowe wyzwania.