Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

Jest to naukowo opracowana metoda usprawniania funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego, wykorzystująca trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń istniejących.

TRENING EEG BIOFEEDBACK

Nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości odzwierciedlające jego aktywność. W czasie treningu następuje wygaszanie niepożądanych częstotliwości fal i wzmacnianie częstotliwości pożądanych.

Generowane fale o różnym zakresie częstotliwości odzwierciedlają koncentrację uwagi, poziom stresu, niepokój, lęk, agresję; świadczą o gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji.

Poprzez treningi EEG Biofeedback możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu. Trening zwiększa stabilność kory, wpływa na poprawę wielu funkcji:

 • poprawę koncentracji uwagi,
 • pamięci,
 • zwiększa możliwości radzenia sobie ze stresem,
 • wpływa na psychiczną równowagę z poprawą samooceny,
 • zwiększa odporność immunologiczną,
 • spowalnia procesy biologiczne starzenia się,
 • wycisza, uspokaja, zmniejsza stres i lęk,
 • zwiększa samoregulację mózgu,
 • poprawia funkcje poznawcze,
 • wzmacnia międzypółkulową synchronizację częstotliwościową,
 • zwiększa możliwości intelektualne.

EEG BIOFEEDBACK najczęściej stosowany jest:

 • w zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • w zaburzeniach procesów uczenia się,
 • w zaburzeniach mowy,
 • w zaburzeniach zachowania,
 • w zaburzeniach nastroju,
 • w zaburzeniach snu,
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmu,
 • w zespołach nadpobudliwości,
 • impulsywności,
 • agresji,
 • braku orientacji przestrzennej,
 • braku zdolności matematycznych,
 • tikach,
 • autyzmie,
 • jąkaniu,
 • dysleksji,
 • afazji,
 • dysfunkcji intelektualnej,
 • apatii,
 • chronicznym zmęczeniu,
 • braku motywacji,
 • lękach,
 • niepokoju,
 • rozdrażnieniu,
 • labilności emocjonalnej,
 • napięciowych bólach głowy,
 • po urazach głowy,
 • po udarach mózgu.

Stosowany jest również w leczeniu uzależnień:

 • od alkoholu,
 • narkotyków,
 • hazardu.