Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży oparta jest na ustrukturyzowanych sesjach i strategiach, które wpływają na zmiany w myśleniu, uczuciach i zachowaniu. Terapia zorientowana jest na rozwiązywanie problemów, bezpośrednio zajmuje się czynnikami związanymi z myśleniem, emocjami, zachowaniem i interakcjami społecznymi dziecka czy nastolatka. Podejmuje zagadnienia związane z procesem wychowywania dzieci i z rodziną. Istotne dla efektów terapii jest zaangażowanie zarówno samego uczestnika terapii, jak i jego opiekunów.

Jaka jest rola rodziców w procesie leczenia? Na pewno ważna! Mogą być oni, w zależności od kontekstu i potrzeb, konsultantami, współklientami bądź współpracownikami. Włączenie rodziców w proces terapii ułatwia osiągnięcie poprawy u dziecka.

Terapeuta przyjmuje rolę trenera, który wspiera w rozwoju, podnosi umiejętności, przybliża do osiągnięcia wyznaczonego celu. Terapeuta ściśle współpracuje z klientem, przyjmuje rolę konsultanta uczestniczącego w procesie rozwiązywania problemów. Terapeuta jest również diagnostą – bierze pod uwagę różne źródła informacji, ocenia je i w oparciu o swoją wiedzę, określa istotę zaburzenia i wskazuje optymalną strategię jego leczenia. Terapeuta dostrzega mocne strony dziecka, zasoby jego otoczenia i wykorzystuje je w rozwijaniu nowych umiejętności.

Przebieg terapii: spotkania 1-3 koncentrują się przede wszystkim na diagnozie – to czas, w którym na podstawie informacji z różnorodnych źródeł ujmujemy istotę problemu, planujemy specjalistyczne konsultacje lekarskie, jeśli są one ważne dla procesu diagnozy i leczenia, wybieramy optymalną strategię terapeutyczną.

Kolejne sesje: w zależności od zaburzenia zawierają psychoedukację dziecka, psychoedukację opiekunów, pracę terapeutyczną, zaplanowanie oddziaływań w środowisku rodzinnym/szkolnym, etc. Kluczowym elementem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, zbudowanie relacji terapeutycznej.

Zaburzenia, z którymi pracujemy to m.in.:

  • zaburzenia lękowe (w tym zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne),
  • zaburzenia nastroju (depresja, CHAD),
  • zaburzenia odżywiania,
  • zaburzenia zachowania,
  • problemy wychowawcze.