Terapia surdopedagogiczna

Przeznaczona jest dla dzieci z wadami słuchu oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z tych wad. Podstawowym celem terapii jest budowanie i rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

Działania surdopedaga obejmują m.in.:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia głosowe,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,
  • kompensację zaburzonych funkcji słuchowych,
  • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych,
  • inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka.