Jestem fizjoterapeutą, terapeutą NDT-Bobath Basic i Baby, oligofrenopedagogiem.

Ukończyłam studia magisterskie na Politechnice Opolskiej, studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie i edukacja ucznia ze spektrum autyzmu oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju”, a także oligofrenopedagogikę. Jestem terapeutą NDT-Bobath – metoda ta stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju psychoruchowym.

Ukończone szkolenia:

 • NDT-Bobath Baby
 • NDT-Bobath Basic
 • Metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych (2 cześci podstawowa i rozwijająca)
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia Taktylna wg. S. Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. S. Masgutowej
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg. S. Masgutowej
 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 • konferencja – koncepcja NDT Bobath w terapii dzieci z m.p.dz.-aktualne wyzwania i osiągnięcia”
 • certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego”
 • certyfikat uczestnictwa w sympozjum „ Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”
 • certyfikat za udział w konferencji „Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu”
 • uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”
 • uczestnictwo w Kongresie w Krakowie „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”
 • uczestnictwo w warsztatach w Dźwirzynie poświęconych masażowi klasycznemu.

W pracy spełniam się widząc, iż moi podopieczni robią postępy w rozwoju ruchowym.