Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka („WWR”, „WWRD”)

Czym jest?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest wsparciem organizowanym w ramach systemu oświaty, które ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Dla kogo?

Adresatami wsparcia są dzieci od URODZENIA do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, u których wykryto niepełnosprawność.

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważne?

Z badań naukowych, a także z indywidualnych doświadczeń terapeutów pracujących z dziećmi wynika, iż im wcześniej rozpoczniemy terapię dziecka ukierunkowaną na zmniejszenie deficytów w zaburzonych sferach, tym większa jest jej skuteczność, co wynika między innymi z większej plastyczności mózgu małego dziecka. Oddziaływania terapeutyczne przynoszą najlepsze rezultaty, gdy są rozpoczęte wcześnie, są prowadzone systematycznie przez dłuższy czas i zaangażowani są w nie rodzice/opiekunowie dziecka.

 

Jak uzyskać wsparcie?

  1. Aby uzyskać wsparcie w ramach WWR niezbędna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Poradnia wydaje taką opinię na postawie zaświadczenia lekarskiego i dokumentacji określającej funkcjonowanie dziecka.
  2. Terapię w ramach WWR można realizować w wybranym przez siebie ośrodku realizującym WWR (mogą być to publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające często przy fundacjach czy stowarzyszeniach, a także niektóre przedszkola czy szkoły).

Aby uzyskać więcej informacji o WWR prowadzonym w Fundacji „Semafor”, zapraszamy do kontaktu tel. 511 010 322 lub e-mail: biuro@fundacjasemafor.pl. 🙂

Zostaw komentarz