Terapia integracji sensorycznej

Jest to „naukowa zabawa”, w czasie której dziecko toczy się w beczce, huśta w hamaku czy jeździ na deskorolce, jednocześnie integrując bodźce zmysłowe oraz doświadczenia płynące do ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia SI pozwala na usprawnienie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju umiejętności takich jak pisanie, czytanie czy jazda na rowerze. W trakcie pracy terapeuta stymuluje zmysły dziecka, stosując odpowiednie techniki eliminuje, wyhamowuje bądź ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silnych bodźców, co jest niezbędne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Zadania dla dziecka są dostosowane do jego potrzeb i możliwości.
Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:

  1. wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
  2. opóźnionym rozwojem mowy,
  3. niewłaściwym poziomem uwagi,
  4. obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
  5. nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
  6. trudnościami w zachowaniu.

Terapia SI jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej, określone w toku specjalistycznej diagnozy. Terapia SI prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów tej metody.