autism

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU to grupa złożonych zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się znacznymi trudnościami w interakcjach społecznych i komunikowaniu się oraz występowaniem ograniczonych, powtarzanych, stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań.   W Polsce, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia, zaburzenia te określamy jako całościowe zaburzenia rozwojowe i wyróżniamy […]

ETAPY ROZWOJU ZABAWY

Ważne jest stwarzanie dzieciom odpowiednich możliwości pozyskiwania nowych doświadczeń. Wyśmienitą okazją do podejmowania aktywności przez każde dziecko jest zabawa. Jest ona podstawową i niewymuszoną aktywnością dziecka. Poprzez ciekawość, poznawanie świata i działanie angażujące uwagę i zmysły, dzieci rozwijają się fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i społecznie. Zabawa ma moc uczenia, rozwijania i łączenia dzieci ze światem. Stanowi […]

ZABAWY I ĆWICZENIA STYMULUJĄCE UKŁAD PRZEDSIONKOWY

Układ przedsionkowy karmi się naszym ruchem. Bieganie, skakanie, rower, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele – to to, co lubi najbardziej! Więc czy da się stymulować układ przedsionkowy w domowej kwarantannie? Da się! Wypróbujcie poniższe propozycje.   Bujanie w kocu – dwie dorosłe osoby chwytają koc za przeciwne rogi; dziecko siada na środku koca; podnosimy koc nad […]

PSYCHOMOTORYCZNY ROZWÓJ DZIECKA OD 0 DO 12 MIESIĄCA ŻYCIA

Ważne!!! Rozwój psychoruchowy dzieci przebiega bardzo indywidualnie, ale zwykle odbywa się zgodnie z pewnym uproszczonym schematem, określającym przeciętny wiek, w którym dziecko osiąga kolejny kamień milowy. Każde dziecko rozwija się jednak według swojego rytmu i nieco spóźnione pojawianie się „kamieni milowych” nie oznacza od razu poważnego zaburzenia rozwojowego. Wszelkie klasyfikacje, normy stanowią dla nas wskazówkę dotyczącą tego, czego […]

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

KOMUNIKACJA to bardzo ważna umiejętność społeczna, która polega na wymianie informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą, czyli na wysyłaniu komunikatów i odbieraniu ich. Wyróżniamy dwa rodzaje komunikacji: werbalną i niewerbalną. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj komunikacji jest bardzo ważny w całym akcie komunikacyjnym.   KOMUNIKACJA WERBALNA to umiejętność porozumiewania się za pomocą słów.   KOMUNIKACJA […]

ZMYSŁ DOTYKU – zabawy i ćwiczenia

O tym, że zmysł dotyku jest bardzo ważny w życiu człowieka, a jego rozwijanie to jedno z kluczowych zadań każdego dziecka, na pewno wiecie. 🙂 Najważniejsze informacje o dotyku przedstawiła Emilia w artykule https://fundacjasemafor.pl/integracja-sensoryczna/  Dzisiaj Kasia proponuje nam zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysł dotyku – zapraszamy! Zabawy z masami plastycznymi (plastelina, ciastolina, masa solna) – ugniatajcie, […]

AUTYZM – podstawowe informacje

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU (Autism Spectrum Disorder – ASD) to grupa złożonych zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się: znacznymi trudnościami w interakcjach społecznych i komunikowaniu się, występowaniem ograniczonych, powtarzanych, stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań. Zaburzenia ze spektrum autyzmu określane są również jako całościowe zaburzenia rozwojowe, do których zaliczany jest: autyzm, Zespół Aspergera (ZA), autyzm atypowy.   Objawy […]

Boczne skrzywienie kręgosłupa

BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA to temat warty uwagi ze względu na powszechność występowania. Poniżej przedstawione informację pomogą zrozumieć problem związany z tą wadą postawy oraz odróżnić, kiedy mamy do czynienia z postawą skoliotyczną, a kiedy już ze skoliozą. Definicja skoliozy mówi, iż jest ona bocznym wygięciem kręgosłupa z rotacją kręgów, którego  kąt wygięcia wynosi co najmniej 10 […]

Prawidłowa postawa ciała i wady w obrębie kręgosłupa

Nie od dziś wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć,  również w przypadku wad postawy.  Dlatego bardzo istotna okazuje się profilaktyka oraz regularne badania w celu wczesnego wykrycia problemu. Pierwszym ważnym a być może najważniejszym elementem jest obserwacja dziecka przez rodziców.  To właśnie rodzice widząc dziecko codziennie mają szansę zauważyć pierwsze problemy. Warto przyjrzeć się […]

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (za: Ayres): to podświadomy proces zachodzący w mózgu (zachodzi bez udziału naszej świadomości, tak jak oddychanie), porządkuje informacje pobrane przez zmysły, nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić, pozwala celowo działać i celowo reagować na sytuację, których doświadczamy, tworzy fundament edukacji i zachowań […]