Projekty

 

PROO – NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFOR

Źródło finansowania: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Więcej o założeniach i celach Programu można przeczytać na stronie: https://www.niw.gov.pl/

Numer umowy: PROO1a/13/2019

Okres realizacji zadania: 01.09.2019 – 31.12.2021

Kwota dotacji: 407.470,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Działania:

 • organizacja 1300 godz. zajęć terapeutycznych (terapia psychologiczna, neurologopedyczna, pedagogiczna, fizjoterapia, zajęcia z integracji sensorycznej oraz biofeedback)
 • doposażenie w nowoczesne narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne (m.in. aparat Biofeedback, aparat Audio 4 Lab, profesjonalne multimedialne programy logopedyczne)
 • realizacja kampanii promocyjnej (m.in. kalendarz, kartki świąteczne, reklama w mediach)
 • wzmocnienie kadrowe Fundacji wraz z podnoszeniem kwalifikacji personelu

 

 

 SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA TERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.

Numer umowy: 306_I/2018

Okres realizacji zadania: 01.07.2018 – 30.11.2018

Kwota dotacji: 48.450,00 zł

Wkład własny: 5.200,00 zł (wkład niefinansowy – osobowy)

Działania:

 • zorganizowanie szkoleń dla rodziców, terapeutów i pedagogów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami rozwoju („Zespół Aspergera”, „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”, „Trudne zachowania osób z autyzmem”, „Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – model AAC”, „Diagnoza i podstawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Skuteczna komunikacja z dzieckiem z autyzmem”)
 • wydanie 1000 szt. broszur z informacjami nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu (objawy, metody wsparcia i terapii, rola Fundacji Semafor w procesie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • zakup projektora i ekranu na potrzeby różnego rodzaju zajęć i spotkań tematycznych

 

 

WAKACJE Z SEMAFOREM

Źródło finansowania: Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych, wdrażany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi

Okres realizacji zadania: 01.06.2017 – 30.09.2017

Kwota dotacji: 4.700,00 zł

Wkład własny: 650,00 zł (w tym 500,00 zł wkład osobowy)

Działania:

 • organizacja 10 godzin konsultacji diagnozujących dzieci i kwalifikujących do projektu
 • organizacja 32 godzin zajęć rozwijających kompetencje społeczne dzieci
 • organizacja 10 godzin spotkań warsztatowych z rodzicami w zakresie umiejętności wychowawczych i rozwoju psychoruchowego podopiecznych

 

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO DZIECI Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Źródło finansowania: Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy: 9/D/PFRON/2016

Okres realizacji zadania: 01.09.2016 – 30.11.2016

Kwota dotacji: 13.895,00 zł

Wkład własny: 4.165,50 zł (w tym 2.100,00 zł wkład osobowy)

Działania:

 • przeprowadzenie 30 godz. konsultacji diagnozujących dzieci i kwalifikujących do projektu
 • organizacja 270 godz. indywidualnych zajęć specjalistycznych (z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą, z zakresu dogoterapii oraz integracji sensorycznej)
 • zakup specjalistycznego programu komputerowego Autilius, służącego do terapii dzieci z autyzmem