OPP

Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” od 15.12.2020 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), dlatego możesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych. Pieniądze wykorzystamy na organizację różnego rodzaju wsparcia, w tym programów terapeutycznych i zajęć rehabilitacyjnych, dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi nieprawidłowościami w rozwoju.

Przekazując 1,5% z własnego PIT nie tracisz ani złotówki – rozdysponowujesz  jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Wypełniając deklarację roczną PIT znajdziesz rubrykę „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”. W polu: „numer KRS” wpisz: „KRS 0000610152″, a w miejscu „Wnioskowana kwota” – kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1,5% wyliczonego podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Rubryka „Cel szczegółowy” w przypadku naszej fundacji pozostaje pusta.
Posiadanie statusu OPP nakłada na nas obowiązki, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Uzyskane od Was fundusze posłużą wyłącznie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwojowi Fundacji. Co roku będziemy publikować sprawozdania z działalności, w których wykażemy, jak rozdysponowaliśmy Wasze wsparcie finansowe.

 Twoje 1,5% wspiera dzieci

KRS 0000610152

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego za 2020 rok sprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego za 2021 rok Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego za 2021 rok

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego za 2022 rok Sprawozdanie 2022