Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Jest to zamierzone oddziaływanie ukierunkowane na eliminację zakłóceń procesu komunikowania się.

Dzięki terapii logopedycznej możliwe jest wyrównanie opóźnień rozwoju mowy, korygowanie zaburzeń mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej i artykulacyjnej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, stwarzanie możliwości komunikowania się pozawerbalnego za pomocą komunikacji alternatywnej.

Terapia logopedyczna obejmuje zatem wczesną interwencję logopedyczną, terapię opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy – nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna, terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy, terapię zaburzeń mowy u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja).