Aleksandra Kikowska

Jestem logopedą, neurologopedą oraz pedagogiem specjalnym ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Cały czas poszerzam swoją wiedzę na różnych szkoleniach, ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

  • „Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego”;
  • „Zaburzenia mowy w świetle neurolingwistyki”;
  • „Zaburzenia mowy na tle autyzmu”;
  • „Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grup ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – I moduł;
  • „Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – model AAC”;
  • „Zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w podejściu rozwojowym”;
  • „Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i prawidłowej pisowni”.

Praca z dziećmi to moja pasja, daje mi wiele radości i zaskakuje każdego dnia. W czasie wolnym uwielbiam podróżować, jeździć na rowerze, grać w gry planszowe i spędzać czas ze swoimi rozbrykanymi dziećmi.