Anna Kucińska

Anna Kucińska

Jestem magistrem edukacji, nauczycielem dyplomowanym, logopedą, neurologopedą, terapeutą metody EEG Biofeedback, terapeutą ręki. Pracuję z dziećmi od 17 lat. Zdobywałam doświadczenie logopedyczne w szkołach, przedszkolach, żłobku oraz podczas praktyk w szpitalach,  Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach  Opiekuńczo – Wychowawczych.

Odbyte szkolenia, kursy:

 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr S. Masgutowej;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi;
 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania;
 •  Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji;
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna;
 • Trening jedzenia;
 • Opóźniony rozwój mowy;
 • Rzeczywiste zrozumienie dziecka z afazja i alalią;
 • Wspomaganie karmienia u dzieci z MPD;
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się;
 • kurs – Terapia ręki I i II stopnia;
 • szkolenie Diagnostyka i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy;
 • kurs bazowy 3 modułowy Terapia behawioralna w teorii i praktyce;
 • szkolenie specjalizacyjne – Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji;
 • szkolenie – Picture Exchange Communication System- Poziom 1;
 • szkolenie – Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna;
 • szkolenie PSJ – pozycja spoczynkowa języka w praktyce;
 • szkolenie – Regulatory MFS;
 • szkolenie – Staw skroniowo – żuchwowy okiem logopedy;
 • szkolenie – Terapia pacjenta z problemem nadmiernego ślinienia się;
 • szkolenie – Zaburzenia napięcia okolicy orofacjalnej;
 • szkolenie –  MFT 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalna terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel- terapeuta miofunkcjonalny;
 • szkolenie EEG Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz treningu indywidualnym. Szkolenie podstawowe i średnio zaawansowane I i II stopnia.

Każdy potrzebujący wsparcia jest dla mnie wyzwaniem i każdego traktuję indywidualnie.  Szczególnie inspirująca jest dla mnie praca z dziećmi. To właśnie one motywują mnie do ciągłej pracy nad własnym doskonaleniem się. Każdy mały sukces dziecka to dla mnie ogromna radość.