Justyna Grygowska

Justyna Grygowska

Jestem oligofrenopedagogiem z 17 letnim stażem pracy i certyfikowanym muzykoterapeutą. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe z osobami z głęboką niepełnosprawnościa intelektualną, dziećmi z niepełnosprawnościa sprzężoną oraz dziećmi z autyzmem.

Muzykoterapia to terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub psychicznej. Zadaniem muzykoterapeuty jest przybliżenie dzieciom świata zewnętrznego za pośrednictwem muzyki, pobudzanie zdolności komunikacyjnych, umożliwianie ekspresji, aktywizowanie dzieci i relaksowanie, poprawianie zdolności motorycznych, werbalnych, pracowanie nad umiejętnością koncentracji i pamięci, motywowanie, a przede wszystkim dawanie dzieciom przyjemności i radości z możliwości muzykowania.