Martyna Sularz

Martyna Sularz

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością z psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki. Oferuję pomoc psychologiczną dla dzieci
i młodzieży m. in. z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej (rozwód rodziców, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby).
Ofertę swoją kieruję również do Rodziców, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, bądź są zaniepokojeni funkcjonowaniem swojego dziecka.
Prowadzę również zajęcia grupowe dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych (TUS).

 

Szkolenia i kursy:

 • Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS – Stowarzyszenie „Słyszę serce
 • Szkolenie z zakresu wiedzy o uzależnieniach behawioralnych – Krakowskie Towarzystwo Medyczne
 • TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Wprowadzanie systemu motywacyjnego na grupę – Centrum FUTURUM
 • Szkolenie z zakresu umiejętności prospołecznych małego dziecka – Centrum FUTURUM
 • Porozmawiajmy o komunikacji – Nela Grzegorczyk – Dłuciak
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii – Centrum Futurum
 • Techniki SAZ w pracy z zachowaniami Trudnymi – Nela Grzegorczyk Dłuciak
 • Szkolenie PECS – poziom 1 – PECS Pyramid – Monika Mucha
 • Nauczanie 9 umiejętności krytycznych porozumiewania się – PECS Pyramid
 • PLTB – Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 •  SYSABA- systrem wsparcia ośrodków terapii behawioralnej – Nela Grzegorczyk Dłuciak