Anna Kucińska

Anna Kucińska

Jestem magistrem edukacji, nauczycielem dyplomowanym, logopedą, neurologopedą. Pracuję z dziećmi od 17 lat. Zdobywałam doświadczenie logopedyczne w szkołach, przedszkolach, żłobku oraz podczas praktyk w szpitalach,  Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach  Opiekuńczo – Wychowawczych.

Odbyte szkolenia, kursy:

 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych według metody dr S. Masgutowej;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi;
 • Terapia Neurobiologiczna;
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania;
 •  Problemy logopedii XXI wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji;
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna;
 • Trening jedzenia;
 • Opóźniony rozwój mowy;
 • Rzeczywiste zrozumienie dziecka z afazja i alalią;
 • Wspomaganie karmienia u dzieci z MPD;
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Każdy potrzebujący wsparcia jest dla mnie wyzwaniem i każdego traktuję indywidualnie.  Szczególnie inspirująca jest dla mnie praca z dziećmi. To właśnie one motywują mnie do ciągłej pracy nad własnym doskonaleniem się. Każdy mały sukces dziecka to dla mnie ogromna radość.