Jestem fizjoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Politechnice Opolskiej, studia podyplomowe  w Kaliszu –  Wczesne wspomaganie i edukacja ucznia ze spektrum autyzmu oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także jestem w trakcie studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika ( koniec 02.2017).  Jestem terapeutą NDT-Bobath. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju psychoruchowym.

Ukończone szkolenia:

– NDT-Bobath,

– neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych (2 części  – podstawowa i rozwijająca),

– PNF,

– Kinesiology Taping,

– Terapia ręki I i II stopnia,

– Terapia Taktylna,

– Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych,

– Integracja odruchów ustno-twarzowych,

– kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,

– certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Zastosowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego”,

– certyfikat uczestnictwa w sympozjum „ Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”,

– certyfikat za udział w konferencji „Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu”,

– uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”,

– uczestnictwo w Kongresie w Krakowie „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna”,

– uczestnictwo w warsztatach w Dźwirzynie poświęconych masażowi klasycznemu.

W pracy czuję się spełniona, gdy widzę, że moi podopieczni robią postępy w rozwoju ruchowym.