Sylwia Walerych

Sylwia Walerych

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji.

Ukończyłam psychologię, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna oraz polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, posiadam uprawnienia pedagogiczne. W zakresie psychoterapii kształcę się w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie, przede mną ostatni – czwarty rok szkolenia. 🙂 Jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, prowadzonej przez Centrum Specjalizacyjne dla Psychologów Klinicznych ,,KOPERNIK” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im M. Kopernika w Łodzi. Ważniejsze kursy i szkolenia, w których uczestniczyłam to: „Narzędzie M­CHAT­R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, kurs instruktorski „Masaż Shantala”, szkolenie „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno­pedagogicznym”, szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, kurs doskonalący „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”, szkolenie „Podstawy prowadzenia interwencji kryzysowej”, kurs doskonalący „Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży”.

Współpracuję m.in. z sieradzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MARK-MED”, Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, pod regularną superwizją.

Praca to moja pasja. Niejedyna – w wolnym czasie czytam, gotuję, układam puzzle… 🙂