PROO w 2021 roku

proo

W 2021 roku nasza Fundacja kontynuuje realizację projektu pn. PROO – NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFOR. Planujemy zorganizować ponad 650 godzin specjalistycznych zajęć dla dzieci z problemami w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie. W ramach projektu oferujemy terapię psychologiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię, zajęcia integracji sensorycznej oraz terapię EEG biofeedback.

Do pobrania zasady-udziału-w-zajęciach-PROO

Do tej pory dzięki pozyskanym środkom zwiększył się nasz potencjał instytucjonalny, organizacyjny i kadrowy. Zrealizowaliśmy 645 godzin zajęć specjalistycznych i doposażyliśmy naszą organizację w nowoczesne narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne (m.in. aparat Biofeedback, aparat Audio 4 Lab, profesjonalne multimedialne programy logopedyczne, narzędzia do diagnostyki nieprawidłowości w rozwoju u dzieci).

Dotacja z PROO pozwoli na dalszy rozwój Fundacji oraz rozszerzanie i wzmacnianie naszych działań statutowych. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie październik 2019 roku – grudzień 2021 roku.

Projekt „PROO – NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFORsfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Zostaw komentarz