Rekrutacja do trzeciego roku realizacji projektu „Sięgamy po sukces z Fundacją SEMAFOR”

pfron semafor

Trwa rekrutacja do trzeciego roku realizacji projektu: „Sięgamy po sukces z Fundacją SEMAFOR” 💪 współfinansowanego ze środków PFRON.
Projekt będzie realizowany od kwietnia 2024 do końca marca 2025 r.
W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać z jednej z  proponowanych form wsparcia:
• terapii logopedycznej
• terapii pedagogicznej
• terapii psychologicznej
• muzykoterapii
• terapii EEG Biofeedback
• rehabiltacji metodą NDT Bobath
• terapii metodą Warnkego
• terapii integracji sensorycznej

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku od 0 do 18 roku życia, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „SEMAFOR”, ul. Spółdzielcza 4a w Sieradzu lub mailowo po uprzednim kontakcie telefonicznym: 511 010 322.
Więcej informacji na temat projektu oraz dostępnych form wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu  📞 511 010 322
Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

fundusz celowy peron

Zostaw komentarz