„Sięgamy po sukces z Fundacją SEMAFOR” – realizacja projektu

Trwa realizacja projektu: „Sięgamy po sukces z Fundacją SEMAFOR” 💪 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu dzieci otrzymują wsparcie podczas:
• terapii logopedycznej
• terapii pedagogicznej
• terapii psychologicznej
• muzykoterapii
• terapii EEG Biofeedback
• rehabiltacji metodą NDT Bobath
• terapii metodą Warnkego
• terapii integracji sensorycznej.

Czas realizacji I etapu projektu: 1.03.2022- 31.03.2023
Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, że:
Projekt: „SIĘGAMY PO SUKCES Z FUNDACJĄ SEMAFOR!” I rok współfinansowany jest ze środków PFRON.
Całkowita wartość projektu: 209 840,00 zł.
Kwota dofinansowana ze środków PFRON: 203 840,00 zł.
Zakup środków trwałych: 0 zł.

Zostaw komentarz