Katarzyna Jaryszek

Katarzyna Jaryszek

Jestem pedagogiem o specjalnościach: pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika oraz matematyka w szkole. Jestem również trenerem metody EEG-Biofeedback.

 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu);
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem;
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- profil psychoedukacyjny PEP-R;
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;
 • Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych;
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera;
 • ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa;
 • Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem;
 • Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole;
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem- plan aktywności;
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem;
 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich;
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym;
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju, elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż;
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Różne drogi rozwoju komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Zagadnienia diagnozy i terapii;
 • Kurs instruktorski masażu Shantala;
 • Szkolenie w zakresie terapii integracji sensorycznej I-go stopnia;
 • Wspomaganie dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – model AAC, szkolenie 3-modułowe( w tym wykorzystanie systemu „Mówik”);
 • Trener profilaktyki pogryzień.
 • Kurs I stopnia metody ESDM
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w podejściu rozwojowym
 • Terapeuta Bilateralnej Integracji
 • Intensywne nauczanie w oparciu o SAZ z wykorzystaniem systemu kart”
 • VB-MAPP. Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju.
 • EEG Biofeedback I i II stopnia

Udział w konferencjach:

 • Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD;
 • Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?
 • II Forum Terapeutów- „Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata- problemy i rozwiązania”
 • Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD
 • II konferencja „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu- „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”

Prowadzę zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych, dogoterapię, zajęcia edukacyjne z udziałem psa w szkołach i przedszkolach, terapię surdopedagogiczną, terapię pedagogiczną. Pełnię również funkcję prezesa Zarządu Fundacji oraz dyrektora Niepublicznego Punktu Przedszkolnego działającego w ramach Fundacji.

Pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach!