AUTYZM – podstawowe informacje

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU (Autism Spectrum Disorder – ASD) to grupa złożonych zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się:

 • znacznymi trudnościami w interakcjach społecznych i komunikowaniu się,
 • występowaniem ograniczonych, powtarzanych, stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu określane są również jako całościowe zaburzenia rozwojowe, do których zaliczany jest:

 • autyzm,
 • Zespół Aspergera (ZA),
 • autyzm atypowy.

 

Objawy całościowych zaburzeń rozwojowych obejmują trzy sfery rozwoju – komunikację, relacje społeczne i zachowania:

 Komunikowanie się:

 • ograniczona zdolność do komunikacji lub jej całkowity brak,
 • trudności w spontanicznym wykorzystywaniu sygnałów niewerbalnych do komunikacji,
 • występowanie echolalii, czyli automatycznego powtarzania, bezpośrednio lub z odroczeniem, usłyszanych słów, zdań lub fraz,
 • problemy z intonacją, tempem i rytmem wypowiedzi,
 • trudności z rozumieniem metafor, humoru, przysłów i innych niejednoznacznych komunikatów.

 

Relacje społeczne:

 • ograniczona umiejętność odwzajemnienia, dzielenia z innymi uczuć i zainteresowań,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z innymi,
 • trudności w rozumieniu kontekstu w różnych sytuacjach społecznych.
 • trudności w intuicyjnym nabywaniu i przestrzeganiu reguł społecznych.

 

WAŻNE! Osobom z ASD nie brakuje motywacji i chęci do nawiązywania relacji, ale brakuje im umiejętności niezbędnych do tworzenia bliskich związków i efektywnej współpracy.

 

Zachowanie, aktywności i zainteresowania:

 • proste stereotypie ruchowe („trzepotanie dłońmi”),
 • schematyczne zabawy (układanie przedmiotów w rzędy),
 • obsesyjne przestrzeganie stałych zasad wykonywania czynności,
 • niechęć wobec zmian w otoczeniu,
 • wąskie i nasilone zainteresowania (np. gromadzenie informacji na temat dinozaurów, pociągów czy fascynacja wzorami matematycznymi),
 • brak elastyczności w zachowaniu.

 

Wiele osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma również trudności w zakresie funkcjonowania zmysłowego, związane z nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, etc.).

 

WAŻNE!

Każda osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest inna, ma inne mocne i słabe strony!

 Jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, poznałeś jedną osobę z autyzmem.

dr Stephen Shore

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 Wyraźne objawy autyzmu uwidaczniają się przed trzecim rokiem życia, jednak najczęściej już w pierwszym roku życia dziecka widoczne są nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

 

Rodzicu, jeśli u swojego dziecka zauważysz następujące objawy, skonsultuj się ze specjalistą:

 • brak reakcji na imię,
 • osłabiony kontakt wzrokowy,
 • brak uwspólnienia uwagi,
 • brak wskazywania informacyjnego,
 • brak lub ograniczona zabawa „na niby”,
 • brak prawidłowego rozwoju mowy lub regres mowy,
 • brak typowych relacji z rówieśnikami.

 

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych:

 • Wielospecjalistyczna: psychiatra i psycholog oraz, w zależności od potrzeb, inni specjaliści: pediatra, logopeda, neurologopeda, neurolog, pedagog.
 • Podstawowe metody w diagnozie: wywiad z rodzicem, obserwacja zachowania dziecka, protokoły diagnostyczne/skale, informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu/szkole.

Kiedy udać się do specjalisty?  Jak najszybciej!

Dlaczego DIAGNOZA jest ważna?

 • umożliwia uzyskanie potrzebnych dokumentów – opinii, orzeczeń w celu uzyskania bezpłatnego wsparcia terapeutycznego i edukacyjnego,
 • WCZESNA DIAGNOZA to możliwość podjęcia WCZESNEJ TERAPII i zapewnienia dziecku odpowiedniej EDUKACJI,
 • pozwala na ZROZUMIENIE dziecka.

 

oprac. SYLWIA WALERYCH – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zostaw komentarz