Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (za: Ayres):

 • to podświadomy proces zachodzący w mózgu (zachodzi bez udziału naszej świadomości, tak jak oddychanie),
 • porządkuje informacje pobrane przez zmysły,
 • nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić,
 • pozwala celowo działać i celowo reagować na sytuację, których doświadczamy,
 • tworzy fundament edukacji i zachowań społecznych.

Dzięki działaniu zmysłów nasz organizm odbiera bodźce z otoczenia oraz z naszego ciała. Informacje te są przekazywane do mózgu, gdzie następuje ich segregowanie, selekcjonowanie, porządkowanie, łączenie z innymi informacjami, interpretowanie. Wszystko po to, aby nasz organizm umiał odpowiednio reagować na wymogi i zmiany w środowisku w stosunku do naszego ciała.

 

Prawidłowo rozwinięte procesy sensoryczne mają związek z wieloma aspektami funkcjonowania człowieka. Wpływają i łączą się z rozwojem motorycznym, równowagą, koordynacją wzrokową i ruchową, ogólną sprawnością fizyczną, motoryką małą, sprawnością manualną. Są też powiązane z takimi ważnymi obszarami, jak: zachowanie, emocje, uczenie się, mowa, koncentracja i utrzymanie uwagi, wiedza, pamięć, samoocena. Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do naszego mózgu poprzez zmysły.

 

Postrzeganie zmysłowe jest podstawą tworzenia obrazu rzeczywistości. Nasze zmysły nie działają w izolacji, współdziałają ze sobą, wpływają na siebie i pomagają sobie nawzajem.

Najwcześniej rozwijają się tzw. systemy bazowe: przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy; stanowią one podstawę do prawidłowego rozwoju słuchu i wzroku.

 

System dotykowy to najważniejszy system sensoryczny.

Dziecko zaraz po urodzeniu oraz w pierwszym okresie życia potrzebuje przede wszystkim bezpośredniego fizycznego kontaktu z matką. Dotyk matki uspakaja je i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zmysł dotyku jest pierwotnym narzędziem komunikacji pomiędzy dzieckiem a światem zewnętrznym, podstawowym sposobem poznawania świata. Dotyk ma ogromne znaczenie, między innymi dlatego, że skóra, w której znajdują się receptory czuciowe, zajmuje największy obszar, stanowiący barierę ochronną naszego organizmu. Oddziela nasze wnętrze od świata zewnętrznego.

 

Charakterystyczne objawy zaburzeń czucia powierzchniowego:

nadwrażliwość

 • postawa wycofująca, niechęć do fizycznego kontaktu z rówieśnikami
 • unikanie manipulacji w obrębie głowy, twarzy, i jamy ustnej
 • nadruchliwość i zaburzenia koncentracji uwagi
 • nietolerancja obcisłych ubrań, potrzeba noszenia obszernych
 • niechęć do noszenia nowych ubrań
 • niechęć do zdejmowania butów
 • silna potrzeba bycia ubranym od stóp do głów
 • skrajna niechęć do metek w ubraniach
 • niechęć do obcinania paznokci
 • unikanie dłuższego posługiwania się rękoma przy różnorodnych czynnościach
 • nietolerancja określonych konsystencji potraw, temperatury i smaku, trudności z
 • gryzieniem i żuciem
 • nietolerancja na dotyk szczoteczki do zębów
 • unikanie lepienia, malowania palcami i zabaw w piasku
 • trzymanie przyborów do rysowania opuszkami palców
 • unikanie tłumu lub zbytniej bliskości ludzi koło siebie

podwrażliwość

 • pocieranie, głaskanie, skubanie różnych partii ciała
 • dotykanie różnych powierzchni, ocieranie się o ściany
 • pocieranie różnymi materiałami partii ciała
 • szukanie cieplnych wrażeń
 • chodzenie nago, tendencja do rozbierania się
 • chodzenia na bosaka, ściąganie obuwia
 • rozdrapywanie ran

 

Układ proprioceptywny jest kolejnym ważnym systemem sensorycznym.

Umożliwia odbieranie bodźców związanych z uciskiem, rozciąganiem, ustawieniem i ruchem ciała wobec siebie. Prawidłowa integracja w obrębie tego układu jest niezbędna do dobrego rozwoju odruchów, planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji pracy mięśni. Odpowiada za poczucie cielesności, odczuwanie ciężaru ciała i poszczególnych części ciała w przestrzeni. Koordynuje on odruchy prostowania i równowagi, odpowiada za poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku oraz za swobodne wykonywanie ruchów precyzyjnych.

 

Zaburzenia proprioceptywne mogą objawiać się następującymi zachowaniami:

 • niekontrolowanymi, chaotycznymi ruchami
 • dużą ilością ruchów mimowolnych
 • ściskaniem ołówka podczas pisania
 • trzymaniem w dłoni zabawek, przedmiotów
 • nieumiejętnym podskakiwaniem
 • ogólną niezgrabnością ruchową
 • zgrzytaniem zębami, gryzieniem
 • mocnym przytulaniem, wciskaniem w osobę
 • chodzeniem na palcach
 • trzepotaniem rękoma

 

Układ przedsionkowy – zmysł równowagi jest odpowiedzialny za nasze relacje z grawitacją i ma ogromne znaczenie dla rozwoju i uczenia się. Zmysł równowagi dostarcza mózgowi informacji dotyczących pozycji ciała w przestrzeni, co pozwala czuć się bezpiecznie w polu grawitacyjnym, mieć świadomość i orientację kierunku. Dzięki zmysłowi równowagi rozróżniamy prawą i lewą stronę, górę i dół, rozróżniamy kierunki świata i mamy informacje o stosunkach przestrzennych pomiędzy nami i otoczeniem. Jest on ściśle związany z wszelkimi układami sensorycznymi w naszym organizmie i ma swój udział w utrzymywaniu właściwego napięcia mięśniowego i właściwej postury ciała, pozwala odczuwać i koordynować ruchy całego ciała.

 

Objawy dysfunkcji o charakterze:

podwrażliwości przedsionkowej

 • nadmierna potrzeba ruchu obrotowego
 • obniżone napięcie mięśniowe w obrębie ciała i aparatu mowy
 • utrzymywanie nieprawidłowej postawy ciała (np. częste potykanie)
 • słabe utrzymywanie równowagi
 • nadmierne napięcie w kończynach
 • trudność przyjęcia prawidłowej pozycji ciała do wykonania aktywności ruchowej
 • słaba współpraca w zakresie obu stron ciała
 • słaby obiór i przetwarzanie bodźców wzrokowych i słuchowych

 

nadwrażliwości przedsionkowej

 • lęk przed oderwaniem stóp od podłoża
 • szuranie nogami
 • choroba lokomocyjna
 • lęk przed ruchem obrotowym i ruchem w tył
 • strach przed upadkiem lub wysokością
 • unikanie pozycji głową w dół
 • niechęć do huśtawek, karuzeli, zabaw na trampolinie
 • niechęć do zeskakiwania, wspinania się, chodzenia po murkach czy krawężnikach
 • problem z oceną odległości
 • trzymanie się poręczy podczas wchodzenia (schodzenia) na schody

 

Dysfunkcja integracji sensorycznej jest przyczyną wielu podstawowych trudności związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wpływa na zachowanie, komunikację, odżywianie i sen. Żadne dziecko nie chce doświadczać negatywnych konsekwencji swojego tak zwanego złego zachowania, zwłaszcza jeżeli jest poza jego kontrolą i wynika z dysfunkcyjnego sposobu komunikacji między zmysłami a mózgiem. Dlatego bardzo ważna jest regulacja nadmiernie lub niedostatecznie aktywowanych zmysłów.

 

 

oprac. EMILIA FOCHT – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju

Zostaw komentarz