Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Specjalistyczne wsparcie dla terapeutów, pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt zakłada realizację 6 szkoleń, które w efekcie mają przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a w konsekwencji zwiększyć szansę na usamodzielnienie się dziecka i jego prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Uczestnicy szkoleń nabędą wiedzę dotyczącą codziennego funkcjonowania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, trudności, które muszą przezwyciężyć, w tym przeszkód wynikających ze współtowarzyszących zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń lękowych i innych. Rodzice dowiedzą się, jak właściwie planować opiekę oraz jak nawiązać relacje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobędą kompetencje komunikacyjne oraz społeczne niezbędne do pracy z dzieckiem. Z kolei specjaliści (terapeuci, pedagodzy) będą mieli okazję do zaktualizowania swojej wiedzy, poznania metod i technik pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.

Ponadto w ramach projektu przygotujemy broszurkę oraz zakupimy nowy sprzęt dla Fundacji w postaci projektora i ekranu, który urozmaici prowadzone u nas zajęcia oraz różnego rodzaju spotkania tematyczne.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 48.450,00 zł. Wszystkie szkolenia będą bezpłatne dla uczestników. Zajęcia odbywać się będą we wrześniu i październiku. Nabór do projektu planowany jest w połowie sierpnia b.r. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zostaw komentarz