PROO – NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFOR

proo

Nasza Fundacja rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. PROO – NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFOR. Działanie sfinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Projekt zakłada realizację działań misyjnych w powiązaniu z rozwojem instytucjonalnym Fundacji. Dzięki finansowemu wsparciu zrealizujemy ponad 1200 godz. zajęć terapeutycznych oraz doposażymy naszą organizację  w nowoczesne narzędzia diagnostyczno – terapeutyczne (m.in. aparat Biofeedback, aparat Audio 4 Lab, profesjonalne multimedialne programy logopedyczne), co przełoży się na zwiększenie zakresu i skuteczności działań statutowych. Ponadto stworzymy podstawy do dalszego rozwoju i funkcjonowania Semafor-a m.in. poprzez wzmocnienie kadrowe Fundacji i kampanię promocyjno – wizerunkową. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie październik 2019 – grudzień 2021.

 

zasady udziału w zajęciach – PROO

Zostaw komentarz