„Życie animowane”

Zapraszamy na film „Życie animowane”, 9 marca o godzinie 18:00, w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu. Bilety są bezpłatne, ale ich liczba jest ograniczona, dlatego osoby, które chciałyby film zobaczyć, zapraszamy po odbiór zaproszeń/biletów w siedzibie Fundacji (ul. Sarańska 6 J/K).

PROJEKT – „Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”

Działania naszej Fundacji to również realizowanie projektów, których celem jest objęcie dzieci i młodzieży specjalistycznym wsparciem terapeutycznym. Październik i listopad to czas realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną” – projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, w którym uczestniczy 17 dzieci z powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego i wieluńskiego. W […]

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „SEMAFOR”

Zapraszamy do naszego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Semafor”. To miejsce, w którym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą w małej grupie pod opieką wykwalifikowanej kadry rozwinąć swoje kompetencje tak, aby w przyszłości dołączyć do większej grupy rówieśników. W zależności od potrzeb, każdy Maluch objęty jest również dodatkowymi zajęciami (dogoterapią, terapią SI, terapią logopedyczną, psychologiczną, etc.).