ETAPY ROZWOJU ZABAWY

Ważne jest stwarzanie dzieciom odpowiednich możliwości pozyskiwania nowych doświadczeń. Wyśmienitą okazją do podejmowania aktywności przez każde dziecko jest zabawa. Jest ona podstawową i niewymuszoną aktywnością dziecka. Poprzez ciekawość, poznawanie świata i działanie angażujące uwagę i zmysły, dzieci rozwijają się fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i społecznie. Zabawa ma moc uczenia, rozwijania i łączenia dzieci ze światem. Stanowi […]

PSYCHOMOTORYCZNY ROZWÓJ DZIECKA OD 0 DO 12 MIESIĄCA ŻYCIA

Ważne!!! Rozwój psychoruchowy dzieci przebiega bardzo indywidualnie, ale zwykle odbywa się zgodnie z pewnym uproszczonym schematem, określającym przeciętny wiek, w którym dziecko osiąga kolejny kamień milowy. Każde dziecko rozwija się jednak według swojego rytmu i nieco spóźnione pojawianie się „kamieni milowych” nie oznacza od razu poważnego zaburzenia rozwojowego. Wszelkie klasyfikacje, normy stanowią dla nas wskazówkę dotyczącą tego, czego […]

Boczne skrzywienie kręgosłupa

BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA to temat warty uwagi ze względu na powszechność występowania. Poniżej przedstawione informację pomogą zrozumieć problem związany z tą wadą postawy oraz odróżnić, kiedy mamy do czynienia z postawą skoliotyczną, a kiedy już ze skoliozą. Definicja skoliozy mówi, iż jest ona bocznym wygięciem kręgosłupa z rotacją kręgów, którego  kąt wygięcia wynosi co najmniej 10 […]

Prawidłowa postawa ciała i wady w obrębie kręgosłupa

Nie od dziś wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć,  również w przypadku wad postawy.  Dlatego bardzo istotna okazuje się profilaktyka oraz regularne badania w celu wczesnego wykrycia problemu. Pierwszym ważnym a być może najważniejszym elementem jest obserwacja dziecka przez rodziców.  To właśnie rodzice widząc dziecko codziennie mają szansę zauważyć pierwsze problemy. Warto przyjrzeć się […]

Lateralizacja

Dziecko już od momentu urodzenia nabywa szereg rozmaitych umiejętności. Jedną z podstawowych i niezwykle ważnych z punktu widzenia późniejszego funkcjonowania np. w przedszkolu czy szkole jest lateralizacja. Lateralizacja, nazywana inaczej stronnością jest po prostu preferencją człowieka w zakresie używania dominującej części ciała (ręki, nogi, ucha oraz oka). Ta dominacja wiąże się nie tylko z tym, że dziecko […]

Metoda Prechtla

METODA PRECHTLA to niezwykle czułe narzędzie diagnostyczne wykorzystywane w ocenie niedojrzałości lub uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego. Ocenie podlegają reprezentowane przez dziecko  globalne wzorce ruchu – GMs- GENERAL MOVEMENTS. Jest to metoda nieinwazyjna i bezbolesna . Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w czasie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala w sposób precyzyjny przewidzieć […]

Koślawość stóp i kolan – ćwiczenia

Tuż po zdobyciu umiejętności chodzenia, wiele dzieci ma tendencję do koślawienia stóp i kolan. Koślawieniu kolan sprzyja omówiony w poprzednim tekście siad „W”. Aby dbać o stopy i kolana, warto zachęcać dziecko do różnego rodzaju aktywności, które rozwijają prawidłową postawę i siłę mięśniową, a także dbać o kontrolę masy ciała. Ćwiczenia na koślawość stóp i kolan: Chód na […]

Siad „W” u dzieci

Siad W jest terminem opisującym pozycję siedzącą, w której dziecko siedzi na podłodze z nóżkami ustawionymi tak, że tworzą literę W – kolanka ugięte, stawy biodrowe zrotowane do wewnątrz. Gdy dziecko siedzi w siadzie W przez dłuższy czas, narażone jest na poważne problemy natury ortopedycznej, dotyczące zarówno stawów, jak i mięśni kończyn dolnych oraz kręgosłupa. […]

WPŁYW  NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO NA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU MOTORYKI MAŁEJ

Optymalne napięcie mięśniowe jest jednym z głównych czynników warunkujących prawidłowy rozwój motoryczny dzieci. Mowa tu zarówno o motoryce dużej, czyli tej, w której wykonujemy obszerne ruchy, angażujące duże grupy mięśniowe  (podczas takich czynności jak np. bieganie, skakanie, pływanie) jak i motoryce małej, która odnosi się do ruchów dłoni oraz palców, czyli ruchów w mniejszym zakresie. […]