PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

KOMUNIKACJA to bardzo ważna umiejętność społeczna, która polega na wymianie informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą, czyli na wysyłaniu komunikatów i odbieraniu ich. Wyróżniamy dwa rodzaje komunikacji: werbalną i niewerbalną. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj komunikacji jest bardzo ważny w całym akcie komunikacyjnym.   KOMUNIKACJA WERBALNA to umiejętność porozumiewania się za pomocą słów.   KOMUNIKACJA […]

AUTYZM – podstawowe informacje

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU (Autism Spectrum Disorder – ASD) to grupa złożonych zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się: znacznymi trudnościami w interakcjach społecznych i komunikowaniu się, występowaniem ograniczonych, powtarzanych, stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań. Zaburzenia ze spektrum autyzmu określane są również jako całościowe zaburzenia rozwojowe, do których zaliczany jest: autyzm, Zespół Aspergera (ZA), autyzm atypowy.   Objawy […]

ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY MAŁEGO DZIECKA

Można by pomyśleć, że obecna sytuacja w kraju i na świecie niejako wymusza na nas spędzanie większej ilości czasu z naszymi dziećmi. Może jednak warto i powinno się podejść do tego „problemu” inaczej i potraktować ten czas jako szansę na budowanie relacji z naszymi pociechami poprzez ZABAWĘ. Zabawę szeroko rozumianą, w którą można wpleść elementy […]

Niemowlak u logopedy

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy ? Pytanie to zadaje sobie na pewno wielu rodziców. Najczęściej jednak pojawia się ono, kiedy dziecko wkracza już w wiek przedszkolny i otoczenie coraz wyraźniej dostrzega niedostatki w zakresie rozwoju mowy czynnej u malucha. Czy warto więc czekać z konsultacją aż do 3, 4 roku życia dziecka? Niestety […]

ODDYCHANIE

Oddychanie jest najbardziej naturalną czynnością fizjologiczną, niezbędną do życia. Prawidłowe oddychanie potrzebne jest do poprawnego mówienia. Dziecko powinno wdychać powietrze przez nos, a wydychać przez usta – taki tor oddechowy prowadzi do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego. Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, rozruszanie przepony, a także zapobieganie arytmii oddechowej. […]