Wakacje z Semaforem

W ramach konkursu „Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych”, współfinansowanego w ramach FIO „Grant na lepszy start” ze środków MRPiPS oraz środków Miasta Sieradz, w Fundacji Semafor dzieci – starsze i młodsze – uczestniczyły w zajęciach grupowych, rozwijających ich kompetencje interpersonalne, natomiast rodzice uczestniczyli w warsztatach związanych z rozwojem dzieci. To był […]